Różnica między pompą ciepła Split a Monoblok

Diana 10.06.2024

Jaka jest różnica między pompą ciepła typu split a pompą ciepła monoblok? Dziękuję.

Odpowiedzieć:

Oba typy pomp ciepła mają jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Różnica polega na tym, że monoblok (nazywany również pompą ciepła kompaktową) zawiera wszystkie komponenty obiegu chłodniczego (sprężarkę, parownik, skraplacz, zawór rozprężny, elementy sterujące i ochronne). Woda grzewcza jest podgrzewana bezpośrednio w monobloku, a następnie prowadzona rurami do domu (bezpośrednio do obiegu grzewczego lub do zbiornika magazynującego).

W wariancie split jednostka zewnętrzna zawiera prawie wszystkie części obiegu chłodniczego, ale nie skraplacz. Znajduje się on w domu. Przez rury w ścianie zewnętrznej przepływa czynnik chłodniczy (nie woda, jak w przypadku monobloku), a woda grzewcza jest podgrzewana wewnątrz domu.

Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Jeśli chcesz uzyskać poradę, która wersja będzie lepsza dla Twojego domu, możesz skontaktować się z naszymi ekspertami z Woltair.