Serwis pompy ciepła przed sezonem grzewczym

Serwis pompy ciepła przed sezonem grzewczym

Dlaczego regularny serwis pompy ciepła jest ważny

Przegląd serwisowy pompy ciepła nie jest obowiązkowy, ale zdecydowanie nie warto go lekceważyć. Jest to podobne do regularnego serwisu samochodu. Wczesne wykrycie ewentualnej usterki pozwala na jej usunięcie, zanim dojdzie do zakłócenia funkcjonalności całego systemu. Ostatnią rzeczą, jakiej byś sobie życzył w trakcie zimy, jest pozostanie bez działającego ogrzewania.

Dlaczego regularny serwis pompy ciepła jest ważny

Przegląd serwisowy pompy ciepła nie jest obowiązkowy, ale zdecydowanie nie warto go lekceważyć. Jest to podobne do regularnego serwisu samochodu. Wczesne wykrycie ewentualnej usterki pozwala na jej usunięcie, zanim dojdzie do zakłócenia funkcjonalności całego systemu. Ostatnią rzeczą, jakiej byś sobie życzył w trakcie zimy, jest pozostanie bez działającego ogrzewania.

Jeden z ekspertów twierdzi, że „Nie przeprowadzając serwisu, ryzykujemy nie tylko wysokie koszty finansowe, ale także ryzyko, że w przypadku awarii nie znajdziemy szybkiego sposobu na jej rozwiązanie. Możliwości rynkowe w sezonie są ograniczone, podobnie jak dostępność części zapasowych w magazynach. Kolejne desperackie kroki szybkiej naprawy nigdy nie kończą się dobrze.”

Regularne przeglądy serwisowe nie tylko wcześnie wykrywają potencjalne awarie pomp ciepła, ale również optymalizują ich działanie. Prawidłowo skonfigurowana pompa ciepła:

 • Jest dostosowana do potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego
 • Osiąga optymalną wydajność i efektywność
 • Działa cicho
 • Generuje niskie koszty eksploatacyjne

Wszelka troska włożona w konserwację pompy ciepła zwraca się stokrotnie. Regularne serwisowanie może znacząco wydłużyć jej żywotność, nawet do 20 lat i więcej. Jest to istotne dla urządzenia, które wymaga na początku stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych. U większości producentów pomp ciepła przeprowadzanie regularnych przeglądów serwisowych jest nawet warunkiem ważności gwarancji.

Serwis a przegląd pompy ciepła - czy jest różnica?

W potocznym języku te dwa terminy są czasami mylone, jednak każdy z nich ma swoje specyficzne znaczenie. Termin „przegląd pompy ciepła” najczęściej odnosi się do przeglądu elektrycznego po instalacji, który wykonuje technik z uprawnieniami. Czasami oznacza to również obowiązkową kontrolę szczelności obwodu chłodniczego pomp ciepła (szczegółowo wyjaśnione poniżej). „Serwis” oznacza czynności obejmujące inspekcję i konserwację pompy ciepła, a czasem jej naprawę.

Kiedy przeprowadzać regularny serwis pompy

Zaleca się przeprowadzanie regularnego serwisu pompy ciepła raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego - idealnie latem lub najpóźniej na przełomie września i października. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia problemów z źródłem ogrzewania właśnie w okresie, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Wykorzystasz również większą dostępność serwisantów, którzy w sezonie są bardzo zajęci, co oznacza, że mogłabyś czekać długo na przegląd.

Jeśli używasz pompy ciepła nie tylko do ogrzewania, ale także do chłodzenia domu, zalecamy również regularną kontrolę przed sezonem letnim.

Czy serwis różni się w zależności od marek i typów pomp ciepła?

Przebieg przeglądu serwisowego różni się w zależności od rodzaju pomp ciepła. W tym miejscu omawiamy typ powietrze-woda, który jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem w Polsce. Częstotliwość tych przeglądów również będzie się różnić - na przykład pompy ciepła powietrze-powietrze i woda-woda będą wymagały częstszych kontroli. Porównanie różnych typów urządzeń znajdziesz w artykule „Jak wybrać pompę ciepła”.

Dla pomp ciepła powietrze-woda zależy to, czy są to urządzenia monoblokowe czy split, a także od rodzaju i ilości używanego czynnika chłodzącego. Regulacje UE nr 517/2014 określają częstotliwość obowiązkowych przeglądów szczelności obwodu chłodniczego, w zależności od tego, jaki czynnik chłodzący został użyty oraz jego wagi. Na przykład dla R407C limity wynoszą 2,82 kg dla systemów split i 5,64 kg dla monobloków z hermetycznie zamkniętym systemem. Dla czynnika R410A są to odpowiednio 2,39 kg dla systemów split i 4,78 kg dla monobloków.

Przebieg i częstotliwość przeglądów serwisowych dla pomp tego samego typu, ale różnych marek, zasadniczo się nie różnią.

Kto może przeprowadzać przegląd serwisowy?

Serwisant musi mieć szeroką wiedzę w zakresie elektryki, hydrauliki czy chłodnictwa. Powinien również posiadać szeroką wiedzę w zakresie regulacji całych systemów grzewczych. Większość producentów organizuje kilka poziomów szkoleń dotyczących swoich produktów, a technik serwisowy powinien posiadać najwyższy poziom kompetencji.

Co możesz zrobić sam?

Samodzielnie nie powinieneś zajmować się serwisem i konserwacją, ale warto, abyś miał świadomość normalnej pracy urządzenia. Ekspert zaleca: „Od czasu do czasu sprawdź komunikaty na wyświetlaczu urządzenia, czy nie ma błędów, oraz orientacyjnie monitoruj zużycie energii elektrycznej. Może się zdarzyć, że pompa ciepła wpadnie w błąd i dla zachowania komfortu cieplnego włączy pomocnicze źródło ciepła, na przykład grzałkę elektryczną, co może drastycznie zwiększyć koszty ogrzewania i podgrzewania wody.”

Nowości w obszarze serwisu pomp ciepła

Wiele czynności serwisowych można obecnie wykonać zdalnie, jak tłumaczy ekspert: „Najnowsze pompy ciepła są dziś podłączone do internetu przez LAN lub WIFI i mogą być zdalnie konfigurowane, serwisowane oraz monitorowane, co pozwala zapobiegać ewentualnym problemom. U wybranych producentów mamy pełny dostęp serwisowy na poziomie dewelopera, co umożliwia wgrywanie najnowszej wersji oprogramowania bez potrzeby obecności technika na miejscu. Dostęp online pozwala nie tylko odczytywać wszystkie dane wysyłane z pompy ciepła, ale także pełne jej przekonfigurowanie. Użyteczna jest także funkcja „mirrorowania” ekranu, dzięki której widzimy, jak klient porusza się po menu i z jakimi ustawieniami ma problem.”

Co obejmuje regularny serwis pompy ciepła wykonany przez Woltair

Nie zwlekaj z serwisem swojej pompy ciepła i zamów serwis jak najszybciej. W Woltair wszystko załatwisz wygodnie online. Przegląd trwa od jednej do dwóch godzin i obejmuje przede wszystkim kontrolę działania połączeń elektrycznych, kontrolę szczelności obwodu chłodniczego i usunięcie zanieczyszczeń.

 • Kontrola trwa do 120 minut i obejmuje czyszczenie pompy ciepła
 • Wizualne sprawdzenie stanu urządzenia i izolacji
 • Kompleksowe czyszczenie urządzenia
 • Czyszczenie filtrów w obiegach pierwotnym i wtórnym
 • Kontrola szczelności obwodu chłodniczego
 • Kontrola wartości i temperatur w czasie pracy pompy ciepła
 • Kontrola połączeń elektrycznych
 • Kontrola drożności odprowadzania kondensatu
 • Kontrola działania pompy obiegowej, zaworów elektrycznych, zaworów mechanicznych
 • Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa w układach ogrzewania i ciepłej wody
 • Kontrola naczynia wzbiorczego

Co należy kontrolować przede wszystkim?

Elementy elektryczne:

 • Bezpieczniki,
 • Styki,
 • Kable.

Obwód chłodniczy:

 • Ustawienia,
 • Szczelność,
 • Stan czynnika chłodniczego.

Obwód grzewczy:

 • Ustawienia,
 • Ciśnienie w obwodzie,
 • Szczelność.

Regularny serwis pompy ciepła jest kluczowy dla jej efektywności i niezawodności. Przeglądy powinny być przeprowadzane raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym, co pozwala na optymalizację działania urządzenia, zwiększenie efektywności i minimalizację kosztów operacyjnych. Regularna konserwacja nie tylko zapobiega drogim awariom, ale także przedłuża żywotność pompy ciepła, co przekłada się na długoterminowe oszczędności i większy komfort użytkowania.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?