Pompa ciepła: zestawienie najważniejszych pojęć

Pompa ciepła: zestawienie najważniejszych pojęć

Zasadę jej działania można porównać do odwróconego działania lodówki. 

Zasadę jej działania można porównać do odwróconego działania lodówki. 

W zamkniętym obiegu, krąży specjalny czynnik chłodniczy. W parowniku pompy ciepła czynnik odparowując odbiera ciepło z otoczenia. Następnie w postaci gazowej trafia do sprężarki gdzie zwiększa się jego ciśnienie i temperatura. Potem przepływa do skraplacza gdzie oddaje ciepło pobrane w parowniku i sprężarce skraplając sie ponownie do postaci ciekłej. Następnie czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny w wyniku czego obniża się jego ciśnienie i tempratura, a cały proces może się powtórzyć. 

Pompy ciepła wykorzystują powietrze, wodę lub grunt jako dolne źródło ciepła. Jednak montaż pomp grunt-woda lub woda-woda jest zwykle dość kosztowny. Właśnie dlatego najpopularniejszym typem pompy w Polsce jest bez wątpienia pompa ciepła powietrze-woda, która w przypadku potrzeb zwykłego gospodarstwa domowego stanowi idealny stosunek ceny do wydajności.

Pompa ciepła powietrze-woda jest najczęściej montowanym typem w Polsce

Jest to również najczęściej instalowany przez Woltair typ pompy ciepła.

Z pompą ciepła wiąże się wiele specjalistycznych terminów, z którymi możesz się spotkać. Do najczęściej używanych pojęć należą: 

A2/W35

Wskazuje warunki pomiaru, w jakich określana jest moc lub współczynnik wydajności pompy ciepła. Przedstawia się jako Air/Water, czyli temperatura powietrza na zewnątrz/temperatura instalacji grzewczej. Dana pompa ciepła posiada zatem, przy temperaturze zewnętrznej C i temperaturze systemu grzewczego 35°C, moc np. 7 kW i COP 3.8.

Zbiornik akumulacyjny/buforowy

Służy do akumulacji wody grzewczej. Wcześniej jego zastosowanie w pompach ciepła było przeważnie konieczne. W ostatnim czasie, dzięki popularyzacji zastosowania płynnej regulacji mocy (sprężarki inwerterowej), coraz częściej dopuszcza się instalacje bez stosowania zbiornika buforowego.

Punkt biwalencji

Moc powietrznej pompy ciepła maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Punkt biwalentny (inaczej temperatura biwalentna) to temperatura powietrza zewnętrznego, przy której pompa ciepła nie jest już w stanie dostarczyć wymaganej mocy i potrzebuje pomocniczego (biwalentnego) źródła ciepła. Może to być grzałka elektryczna, zewnętrzny kocioł gazowy, kocioł elektryczny, kocioł na paliwo stałe itp. Najczęściej jednak stosuje się wbudowaną w pompę ciepła grzałkę elektryczną, tzw. szczytowe źródło ciepła.

Prawidłowo wyznaczona temperatura biwalentna odgrywa znaczącą rolę 

Prawidłowo wyznaczona temperatura biwalentna powinna stanowić odpowiedni kompromis pomiędzy wielkością, a co za tym idzie ceną zakupu pompy ciepła, a kosztami jej eksploatacji. Niedowymiarowana, tańsza pompa, już przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nieco poniżej zera, nie będzie w stanie ogrzać domu i uruchomi źródło szczytowe pobierające energię bezpośrednio ze źródła elektrycznego, którego koszty eksploatacji są znacznie wyższe.  Prawidłowo dobrane pompy ciepła wysokiej jakości powinny utrzymać wymaganą moc w temperaturach około -8°C do -12°C, a to bez konieczności uruchamiania dodatkowego źródła ciepła. Nie powinny być również głośne, jeśli są można rozważać wygłuszenie pompy ciepła.

Zawór rozprężny

Jeden z czterech podstawowych elementów obiegu chłodniczego każdej pompy ciepła. Umożliwia wtryskiwanie odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego do parownika.

Kompresor/Sprężarka

Jedna z głównych części obiegu chłodniczego. Służy do sprężania czynnika chłodniczego.

Skraplacz

Pełni rolę wymiennika w pompie ciepła, który przekazuje ciepło od czynnika chłodniczego do wody grzewczej.

Strata ciepła obiektu

Jest to ilość energii cieplnej, która w danym momencie wydostaje się z domu (przez ściany, dach, okna i inne przegrody budynku). Podawana jest w kW.

Ciepło wydostaje się z domu między innymi przez okna, drzwi, dach czy ściany

 Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego zwymiarowania pompy ciepła, która powinna zostać zaprojektowana tak, aby była w stanie pokryć około 80% tej straty.

Współczynnik efektywności pompy ciepła (COP)

Określa stosunek pomiędzy mocą grzewczą a mocą poboru potrzebną nie tylko do pracy sprężarki, ale również innych elementów pompy ciepła. Im wyższa wartość, tym lepsza i bardziej ekonomiczna praca pompy ciepła.

Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SCOP)

Jest to sezonowa wartość parametru COP. Wyraża stosunek mocy grzewczej do mocy poboru energii elektrycznej przez cały sezon grzewczy. Wartość ta powinna uwzględniać również zużycie w trybie czuwania.

Jednostka zewnętrzna

Część pompy ciepła zlokalizowana na zewnątrz ogrzewanego budynku. Zawiera sprężarkę, parownik, zawór rozprężny i inne elementy głównego układu chłodniczego.

Moc pompy ciepła

Parametr odgrywający kluczową rolę przy doborze pompy ciepła. W przypadku tego parametru zawsze powinny zostać podane warunki, w jakich był on zmierzony (najczęściej podawany jest przy temperaturze zewnętrznej  2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C – zapisywany w formacie „A2/W35”). 

Wraz ze wzrastającą temperaturą wody grzewczej i spadającą temperaturą powietrza, moc pompy ciepła maleje

Wraz ze wzrastającą temperaturą wody grzewczej i spadającą temperaturą powietrza, moc pompy ciepła maleje. Brakującą moc w niskich temperaturach dostarcza wtedy tzw. biwalentne (pomocnicze) źródło ciepła.

Parownik

Parownik służy jako wymiennik w obiegu czynnika chłodniczego pompy ciepła. Jest chłodzony przy pomocy czynnika chłodniczego, dzięki czemu posiada zdolność poboru ciepła z otaczającego powietrza.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pomp ciepła? Przeczytaj nasz obszerny artykuł: Wszystko o pompach ciepła.

Rozważasz zakup pompy ciepła? Skorzystaj z naszego bezpłatnego kalkulatora online, dzięki któremu w kilka kliknięć otrzymasz ofertę cenową na Twój adres e-mail.  Możesz również bezpośrednio skontaktować się z naszymi ekspertami Woltair i umówić się na osobistą lub telefoniczną konsultację, aby wybrać optymalne rozwiązanie grzewcze dla Twojego domu.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?