Moje Ciepło, czyli program dotacji do pomp ciepła dla nowych domów

Moje Ciepło, czyli program dotacji do pomp ciepła dla nowych domów

W tym roku rusza kolejny program dotacji, który z pewnością zainteresuje tych, którzy dopiero budują swój dom, a ekologia i przyszłość naszej planety nie jest im obojętna. Mowa o programie Moje Ciepło, oferującym korzystne dotacje do pomp ciepła w nowych energooszczędnych domach.

W tym roku rusza kolejny program dotacji, który z pewnością zainteresuje tych, którzy dopiero budują swój dom, a ekologia i przyszłość naszej planety nie jest im obojętna. Mowa o programie Moje Ciepło, oferującym korzystne dotacje do pomp ciepła w nowych energooszczędnych domach.

Kiedy ruszy program Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło powinien ruszyć na przełomie I i II kwartału 2022 roku.

Ile wyniesie kwota dotacji w ramach programu Moje Ciepło ?

W ramach programu Moje Ciepło dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie od 7 tys. zł do 21 tys. zł

Wysokość dotacji w ramach programu Moje Ciepło będzie zależeć od typu zastosowanej pompy ciepła

Udzielona dotacja obejmie od 30% do 40% kosztów realizowanego projektu, oczywiście w zależności od typu zastosowanej pompy ciepła. Wypłata dotacji nastąpi po przeprowadzeniu inwestycji.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło będzie przeznaczone dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych będących w trakcie budowy.

Program Moje Ciepło powstał z myślą o pompach ciepła dla nowych domów

 Co ważne, będzie ono również obejmować pompy ciepła w nowych domach, które zostały zainstalowane po 1 stycznia 2021 roku

Jaki typ pompy ciepła może zostać objęty dotacją?

Dotacja będzie obejmować powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, wykorzystywane albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej.

Jakie warunki należy spełnić?

Na przyznanie dotacji nie będzie mieć wpływu wysokość dochodów wnioskodawcy. Większe znaczenie będzie mieć jednak spełnienie wymagań technicznych. Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła będzie mógł uzyskać jedynie beneficjent posiadający dom o podwyższonym standardzie energetycznym.

O dotacje będą mogli ubiegać się jedynie właściciele domów o podwyższonym standardzie energetycznym

Co to oznacza w praktyce? Współczynnik Ep, czyli roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, nie będzie mógł wynosić więcej, niż 63 kWh/mkw. W kolejnych latach poziom ten zostanie obniżony, a to na maksymalne 55 kWh/mkw na rok.

Do kiedy będzie można ubiegać się o dotację?

Okres kwalifikowalności będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Moje Ciepło a kocioł na paliwo stałe

Każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło musi mieć na uwadze, że skorzystanie z dotacji nie będzie możliwe w sytuacji, gdy dany budynek będzie posiadał również źródło ciepła na paliwo stałe. 

W danym budynku  nie będzie mogło znajdować się żadne źródło ciepła na paliwo stałe oprócz kominka

Jedyny wyjątek będą stanowiły kominki służące do celów rekreacyjnych.

Czy dzisiejszy artykuł był dla Ciebie przydatny? Jeśli masz jakieś pytania, na które wciąż nie znalazłeś odpowiedzi, skontaktuj się z nami!

 

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?