Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 - dla kogo?

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 - dla kogo?

Pompy ciepła są aparatami, które wykorzystują ciepło z otoczenia do ogrzewania pomieszczeń. Możliwe jest to dzięki specjalnemu systemowi, który pozwala na przemianę ciepła z jednego źródła na drugie. Pompy ciepła mogą być zainstalowane zarówno w nowych, jak i już istniejących budynkach, co czyni je bardzo elastyczną opcją ogrzewania. Są one również przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery podczas pracy. 

Pompy ciepła są aparatami, które wykorzystują ciepło z otoczenia do ogrzewania pomieszczeń. Możliwe jest to dzięki specjalnemu systemowi, który pozwala na przemianę ciepła z jednego źródła na drugie. Pompy ciepła mogą być zainstalowane zarówno w nowych, jak i już istniejących budynkach, co czyni je bardzo elastyczną opcją ogrzewania. Są one również przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery podczas pracy. 

Mimo ich wielu zalet, pompy ciepła wciąż mogą być dość kosztowne w zakupie i instalacji. Na szczęście istnieje wiele możliwości dopłaty do pomp ciepła dla tych, którzy chcieliby skorzystać z tej opcji ogrzewania. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych form dofinansowania pomp ciepła zapraszamy do dalszej części artykułu. Teraz skupimy się na wyjaśnieniu, dlaczego warto rozważyć zakup pompy ciepła oraz jakie korzyści może przynieść ta inwestycja. 

Po pierwsze, pompy ciepła są bardzo efektywne energetycznie i mogą znacznie obniżyć rachunki za ogrzewanie. W porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi, takimi jak kotły gazowe czy piece na paliwo stałe, pompy ciepła mogą być nawet do 4 razy bardziej efektywne. Oznacza to mniejsze zużycie energii i mniejsze koszty ogrzewania. 

Po drugie, pompy ciepła są przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery podczas pracy. W przeciwieństwie do kotłów gazowych czy pieców na paliwo stałe, pompy ciepła nie wytwarzają dwutlenku węgla ani innych szkodliwych emisji. 

Po trzecie, pompy ciepła są bardzo trwałe i niezawodne. Zazwyczaj posiadają długą gwarancję, a ich eksploatacja jest prosta i nie wymaga dużej ilości obsługi. 

Mając na uwadze wszystkie te korzyści, warto rozważyć zakup i skorzystanie z dostępnych dotacji na pompy ciepła. I choć cena zakupu i instalacji może być dość wysoka, długoterminowa oszczędność na rachunkach za ogrzewanie oraz proekologiczne działanie pompy ciepła mogą być wartymi inwestycjami. Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł pomoże Wam podjąć decyzję o ewentualnym zakupie i skorzystaniu z możliwych form dofinansowania pomp ciepła.

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Czy jesteś może właścicielem albo współwłaścicielem  jednego z nowych domków jednorodzinnych, które zostały zbudowane po 1 stycznia 2021 roku? Doskonale się składa! Dla tego typu Konsumentów przeznaczony jest program dotacji na pompy ciepła „Moje Ciepło”, który wystartował w kwietniu 2022. Ten program dopłat do pomp ciepła jest autorstwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem koniecznym do otrzymania dopłaty z tego przedsięwzięcia, jest zamontowanie pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Co to znaczy? Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (tzw. EP) na potrzeby wentylacji, ogrzewania, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej (czyli EPH+W) powinna wynosić najwyżej 55 kWh na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu całego roku. 

Dofinansowanie pompy ciepła w zakresie programu moje ciepło obejmuje zakup i instalację urządzeń, a dotacje osiągają wysokość od 7000 do 21000 złotych. Dotyczy to wszystkich rodzajów i typów urządzeń, które wykorzystane zostaną do ogrzewania domu lub ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Kwota dofinansowania do pompy ciepła ma za zadanie pokryć od 30 do 45% tak zwanych kosztów kwalifikowanych inwestycji (dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny). W przypadku powietrznych pomp ciepła dofinansowanie będzie wynosić w okolicach 7000 złotych, zaś górny pułap 21000 złotych zarezerwowany jest dla gruntowych pomp ciepła. Niezwykle ważnym faktem jest to, że w programie „Moje Ciepło” nie przewidziano minimalnego lub maksymalnego progu dochodowego dla osób wnioskujących o dofinansowanie na pompę ciepła

Nabór wniosków do tego programu został rozpoczęty 29 kwietnia 2022, a jego zakończenie przewidziane jest na 31 grudnia 2026 roku lub do momentu, gdy wyczerpie się dedykowana pula środków. Dotacja do pomp ciepła obejmie udokumentowane koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 roku. Choć terminy te wydają się jak na razie bardzo odległe, w rzeczywistości nie ma na co czekać!

Pompy ciepła – dofinansowanie w starym domu 

Twój dom nie kwalifikuje się do wymagań wspomnianych w poprzedniej części artykułu? Nic nie szkodzi! Dla Konsumentów, którzy planują termomodernizację nieco starszych budynków, przewidziany jest kolejny rządowy program – „Czyste Powietrze”. Pompa ciepła jako urządzenie, które zastąpi stary system grzewczy jest jednym z potencjalnych wymagań. Spośród wszystkich dostępnych opcji dotacji do pomp ciepła, ten program jest priorytetowy dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym przypadku wysokość dopłaty do pomp ciepła jest jednak uzależniona od wysokości dochodów i względem tego kryterium beneficjentów podzielono na trzy kategorie. Pierwszą stanowią inwestorzy, których roczny dochód nie jest wyższy niż 135 000 złotych bez przeliczenia na członków rodziny – podstawowy poziom dofinansowania. Druga grupa to inwestorzy, których dochód miesięczny nie przekracza 1894 złotych netto  w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 2651 złotych netto w gospodarstwie jednoosobowym – podwyższony poziom dofinansowania. Trzecia grupa inwestorów, czyli o poziomie najwyższym. których dochód miesięczny nie przekracza 1090 złotych netto  w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 1526 złotych netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Ci pierwsi mogą liczyć na dofinansowanie do pompy ciepła w maksymalnej wysokości 13500 złotych, jeśli chodzi o zakup urządzeń typu powietrze-woda. Beneficjenci programu, którzy spełniają wymagania dla podwyższonego poziomu dofinansowania mogą się spodziewać maksymalnej kwoty dotacji w wysokości nawet 18000 złotych. 

A to wciąż nie wszystko! We wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła można także zawrzeć tzw. ulgę termomodernizacyjną. To znaczy, że jeśli stary budynek ujęty we wniosku wymaga całkowitej lub częściowej termomodernizacji, można wykonywać ją równolegle z wymianą systemu grzewczego i także odliczyć w programie „Czyste Powietrze”. 

Program Czyste Powietrze Plus – nowe dofinansowania pomp ciepła

Jest to wciąż nowy program, którego założeniem również jest wymiana starego źródła ciepła na nowe, bardziej energooszczędne, a także termomodernizację budynków. „Czyste Powietrze Plus” umożliwia ubieganie się o dotację do pomp ciepła także rodzinom o niższych dochodach – z możliwością przedpłaty! Czym różni się zatem wersja Plus od standardowego programu Czyste Powietrze? Dzięki modyfikacjom zawartym w programie „Czyste Powietrze Plus” będzie można w krótkim czasie otrzymać finansowanie w wysokości aż do 50% kwoty objętej programem. Aby otrzymać tego rodzaju przedpłatę konieczne jest, aby złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 15 lipca. 

Prefinansowanie polega na wypłacie części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

-zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

-pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Pompy ciepła – dofinansowanie do zakupu w budynkach wielorodzinnych 

Tym razem na taper bierzemy program dofinansowań do pomp ciepła zwany  „Ciepłe mieszkanie”, który ma rozpocząć się już lada moment i skierowany jest wprawdzie do gmin, jednakże odbiorcami końcowymi jego benefitów będą osoby fizyczne, to znaczy właściciele oraz współwłaściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W projekcie przewidziane są dopłaty do pomp ciepła jako zamienników dla starego kotła gazowego w ramach termomodernizacji całego budynku. Tutaj także wysokość dotacji na pompę ciepła będzie zależeć od progu dochodowego, a przewidziane zostały trzy poziomy finansowania. Pierwszy, podstawowy, ma wynieść do 30% kosztów inwestycyjnych, jednakże nie więcej niż 15 000 złotych. Drugi przeznaczony jest dla osób o niższych dochodach i ma pokrywać do 60% wydatków, ale nie więcej niż 25 000 złotych. Ostatni poziom skierowany jest do najuboższych i może sfinansować nawet do 90% przewidzianych kosztów ( do 37 500 złotych). 

Gdzie szukać informacji o dofinansowaniach do pompy ciepła?

Jeśli szukasz informacji o dofinansowaniach do pompy ciepła, jednym z miejsc, gdzie możesz szukać takich informacji, jest strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). NFOŚiGW prowadzi programy dofinansowania inwestycji proekologicznych, w tym również inwestycji związanych z pompami ciepła. Możesz znaleźć tam szczegółowe informacje o dostępnych dopłatach do pomp ciepła oraz o warunkach ubiegania się o nie.

 Inne miejsca, gdzie możesz szukać informacji o dofinansowaniach do pomp ciepła, to m.in.: 

  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 
  • Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  •  Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), firmy zajmujące się sprzedażą i montażem pomp ciepła,
  •  strona internetowa Twojego województwa lub gminy (niektóre jednostki samorządu terytorialnego oferują swoim mieszkańcom dofinansowania do inwestycji proekologicznych, w tym również do pomp ciepła),

 Pamiętaj, że konkretne warunki ubiegania się o dofinansowanie na pompę ciepła mogą się różnić w zależności od źródła dofinansowania. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z dostępnymi informacjami i sprawdzić, jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać dopłatę.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?