Zmiany dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Zmiany dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Od 15 grudnia 2022 następują zmiany w programie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” 4.0. Jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub też wzrost autokonsumpcji tej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystko to dąży do jak najdokładniejszej realizacji polskiego celu dotyczącego udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem, co ma odbywać się z należytym poszanowaniem  krajobrazu i ochroną środowiska naturalnego, a to jest możliwe w szczególności przy zastosowaniu mikroinstalacji.

Od 15 grudnia 2022 następują zmiany w programie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” 4.0. Jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub też wzrost autokonsumpcji tej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystko to dąży do jak najdokładniejszej realizacji polskiego celu dotyczącego udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem, co ma odbywać się z należytym poszanowaniem  krajobrazu i ochroną środowiska naturalnego, a to jest możliwe w szczególności przy zastosowaniu mikroinstalacji.

Co się zmienia? 

Przede wszystkim modyfikacji ulega formularz wniosku. Nową wersję można znaleźć i pobrać na stronie projektu. Zmianie ulegają również wysokości dofinansowań, co należy rozpatrywać według dwóch podziałów.

Dla Grantobiorców (tj. Wnioskodawców), którzy wybrali sposób rozliczania się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, a także dla Grantobiorców, którzy wybrali opusty, czyli tak zwany net-metering, a jednocześnie nie skorzystali z dotacji na mikroinstalacji fotowoltaiczną, jednak tylko pod warunkiem przejścia na system net-billing, zmiany są następujące:

 • jeżeli do dofinansowania zgłoszona została tylko mikroinstalacji PV – suma dotacji będzie pokrywać maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie więcej niż 6000 złotych,
 • jeżeli oprócz mikroinstalacji PV do dofinansowani zgłoszony został także element dodatkowy, kwota pomocy wynosi odpowiednio: 
  • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7000 złotych,
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16000 złotych,
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5000 złotych,
  • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3000 złotych.  

Dla Grantobiorców, czyli Wnioskodawców, którzy wybrali rozliczanie się w systemie opustów tj. net-metering, którzy w poprzednich naborach skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej np. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na sposób rozliczania net-billing zmiany w wysokości dotacji wynoszą:

 • w przypadku mikroinstalacji PV, gdzie zakupiony i zamontowany zostanie przynajmniej jeden dodatkowy element spośród poniższych punktów, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3000 złotych;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16000 złotych,
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5000 złotych,
  • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3000 złotych.

Czy istnieje możliwość korekty wniosku? Tak! Dla Wnioskodawców, który do tej pory złożyli wniosek tylko na mikroinstalacji PV czeka możliwość złożenia dodatkowego, uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy, które przyczynią się do zwiększenia autokonsumpcji prądu, bez konieczności wycofywania poprzedniego wniosku.

Przeliczanie dofinansowania dla wniosków już wypłaconych 

W takiej sytuacji nastąpi ponowne przeliczenie kosztów kwalifikowanych według nowych, obowiązujących zasad. W przypadku, jeśli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania. 

Ważną informacją, o której nie można zapomnieć jest fakt, że do wypłaty powiększonego dofinansowania konieczna będzie zgoda wnioskodawcy, złożona tylko i wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Kiedy? Rozpoczęcie przeliczania dotacji zaplanowane jest na styczeń 2023. Na dokładną datę musimy jeszcze poczekać. 

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się o kosztach fotowoltaiki, sprawdź nasz kalkulator fotowoltaiki.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r. Nabór nowych wniosków kierowany jest jednak jedynie do prosumentów, którzy decydują się na nowy system net-billing oraz dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili swój system rozliczania na ten.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?