Program „Mój Prąd 4.0” – najważniejsze informacje nt. dofinansowania instalacji fotowoltaicznej

Program „Mój Prąd 4.0” – najważniejsze informacje nt. dofinansowania instalacji fotowoltaicznej

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 4.0

Nabór wniosków o dotację  w ramach czwartej edycji programu „Mój Prąd” jest prowadzony od 15 kwietnia w trybie ciągłym, aż do wyczerpania kwoty alokacji, która została zaplanowana na około 350 mln zł.. Co ważne, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie online. Podobnie jak w poprzedniej edycji, wnioski składane w formie papierowej będą odrzucane. 

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 4.0

Nabór wniosków o dotację  w ramach czwartej edycji programu „Mój Prąd” jest prowadzony od 15 kwietnia w trybie ciągłym, aż do wyczerpania kwoty alokacji, która została zaplanowana na około 350 mln zł.. Co ważne, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie online. Podobnie jak w poprzedniej edycji, wnioski składane w formie papierowej będą odrzucane. 

 

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie w ramach programu “Mój prąd” 4.0 będzie przyznawane są nie tylko na zakup i montaż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotację otrzymają również osoby które zainstalują urządzenia, które pozwolą samodzielnie i niezależnie gospodarować energią, którą wyprodukują , a więc: 

 • magazyny energii elektrycznej
 • magazyny ciepła,
 • zintegrowane systemy zarządzania energią, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie jej zasobami (HEMS/EMS).


 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” 4.0 od 2022 r.?

 • Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy 2-10 kW, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej
 • Głównym warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczanie się w systemie Net-billingu. 

 

Jaka jest wysokość dotacji w programie „Mój Prąd” 4.0?

Maksymalny poziom dotacji, wyniesie nawet 20,5 tys. zł. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji.

 

Prosumenci rozliczający się w systemie Net-billing, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 • do 4000 zł – w przypadku dofinansowania tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV),
 • do 5000 zł – w przypadku dofinansowania mikroinstalacji PV i przy zakupie dodatkowych elementów:
 • do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
 • do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
 • do 3000 zł – dofinansowanie do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.
Źródło: www.gov.pl

 

Prosumenci którzy byli lub są w systemie net-metering i przejdą na Net-billing, a także uzyskali wcześniej dotację, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 • 2000 zł – dodatkowa dotacja do mikroinstalacji PV,
 • do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
 • do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
 • do 3000 zł – dofinansowanie do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

Źródło: www.gov.pl

 

Prosumenci, którzy dotychczas byli w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a jednocześnie nie otrzymali wcześniej dofinansowania, z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

– do 4000 zł – dofinansowanie tylko do mikroinstalacji PV,

– do 5000 zł – dofinansowanie do mikroinstalacji PV przy zakupie dodatkowych elementów:

– do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,

– do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,

– do 3000 zł – dofinansowanie na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

Kwota dofinansowania względem danego rodzaju konsumenta w starym systemie net-metering.

Wypłacanie dotacji

Dotacja będzie przyznawana inwestycjom prowadzonym i zakończonym w czasie trwania programu. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków.

Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji na wniosek złożony przez inwestora. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.

 

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?