Fotowoltaika: jakie zmiany czekają nas w 2022 roku?

Fotowoltaika: jakie zmiany czekają nas w 2022 roku?

Prezydent podpisał nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii, a od 1 kwietnia 2022 roku prosumentów czeka nowy sposób rozliczania energii z fotowoltaiki. Czy mamy się czego obawiać?

Prezydent podpisał nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii, a od 1 kwietnia 2022 roku prosumentów czeka nowy sposób rozliczania energii z fotowoltaiki. Czy mamy się czego obawiać?

Net-billing, czyli nowy model rozliczeń energii

Do tej pory właściciel domowej elektrowni fotowoltaicznej oddający do sieci nadwyżkę wyprodukowanej energii korzystał z systemu rozliczania zwanego net-meteringiem. Oddanie nadwyżki energii do sieci nie wiąże się wprawdzie z żadnym zarobkiem dla prosumenta, jednak sieć operatora działa tutaj na zasadzie “magazynu” energii, z którego prosument, w razie potrzeby, może odebrać z powrotem 80% wcześniej oddanego prądu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

W przypadku nowych prosumentów net-metering zostanie zastąpiony net-billingiem


Czym jest zatem nowy model rozliczeń zwany net-billingiem? Na to pytanie odpowiedział Marcin Ścigan, dyrektor z Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

“Net-billing to rozliczanie wartościowe energii elektrycznej, którą prosument wprowadza i pobiera z sieci. Prosument będzie miał tzw. konto prosumenckie, które będzie co miesiąc zasilane depozytem prosumenckim. Ten depozyt to będzie wartość energii, którą prosument wprowadził do sieci. Wartość energii będzie, co do zasady, wyznaczana po cenach godzinowych”

Co to oznacza w praktyce? Prosument oddający nadwyżki energii będzie musiał sprzedać je po cenie hurtowej, natomiast odbiór energii będzie wiązał się z koniecznością jej zakupu po cenie detalicznej. W rezultacie net-billing niesie ze sobą mniej korzystne warunki rozliczeń z dostawcami prądu.

Nowe zasady rozliczeń dla każdego prosumenta?

Otóż nie. Nowe zasady rozliczeń dotyczyć będą wyłącznie prosumentów, którzy przyłączą się do sieci po 1 kwietnia 2022 roku. 

Nowe warunki będą obejmowały prosumentów, którzy dołączą do sieci po 1 kwietnia 2022 roku

Właściciele istniejących już domowych elektrowni fotowoltaicznych oraz ci, którzy zdążą przyłączyć się do sieci do 31 marca 2022 roku, wciąż będą mieli prawo korzystać ze starego systemu rozliczania, czyli net-meteringu, przez okres 15 lat liczony od momentu podpisania umowy na przyłączenie do sieci. 

Warto rozważyć instalację fotowoltaiki przed końcem marca bieżącego roku

Ci, którzy pragną “załapać się” na dotychczasowe warunki nie powinni zatem zwlekać z instalacją fotowoltaiki i podpisaniem umowy do końca marca.

Czy fotowoltaika wciąż będzie się opłacać?

Zdecydowanie tak. Na opłacalność fotowoltaiki wciąż będzie mieć wpływ kilka istotnych czynników, takich jak rosnące ceny energii, czy coraz dostępniejsze cenowo magazyny energii, dzięki zapowiedzianym dotacjom do baterii. 

W I kwartale 2022 roku powinien ruszyć kolejny nabór w ramach programu Mój Prąd

Właściciele domowych elektrowni fotowoltaicznych wciąż mogą korzystać z rządowych dotacji - w I kwartale 2022 roku powinien ruszyć bowiem kolejny nabór w ramach programu Mój Prąd. 

Czy dzisiejszy artykuł był dla Ciebie przydatny? Jeśli masz jakieś pytania, na które wciąż nie znalazłeś odpowiedzi, skontaktuj się z nami! Zapoznaj się także z naszym poprzednim artykułem, z którego dowiesz się, dlaczego warto zainwestować do połączenia fotowoltaiki i pompy ciepła

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?