Ruszył program Moje Ciepło - dofinansowanie do pomp ciepła w nowych domach

Ruszył program Moje Ciepło - dofinansowanie do pomp ciepła w nowych domach

Mamy jednak dobrą wiadomość dla tych, którzy dopiero budują swój dom, a ekologia i przyszłość naszej planety nie jest im obojętna. Właśnie ruszył program Moje Ciepło, oferujący korzystne dotacje do pomp ciepła w nowych energooszczędnych domach. Sprawdź, czy Ty również możesz z niego skorzystać.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla tych, którzy dopiero budują swój dom, a ekologia i przyszłość naszej planety nie jest im obojętna. Właśnie ruszył program Moje Ciepło, oferujący korzystne dotacje do pomp ciepła w nowych energooszczędnych domach. Sprawdź, czy Ty również możesz z niego skorzystać.

Cel programu Moje Ciepło

Program Moje Ciepło ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze wodnych, powietrznych i gruntowych pomp ciepła w nowo wybudowanych domach jednorodzinnych oraz wsparcie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.

Beneficjent programu Moje Ciepło

O dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub domów budowanych na zgłoszenie. Budowa domu podlegającego dotacji może wciąż przebiegać, lub być już ukończona, jednak nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021. 

Budowa domu podlegającego dotacji może wciąż przebiegać, lub być już ukończona, jednak nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021

 

Pamiętaj: Wnioskodawcą musi być osoba widniejąca w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Imię wnioskodawcy musi również widnieć na niezbędnych fakturach potwierdzających poniesione koszty.

Dom kwalifikujący się do uzyskania dotacji

Aby otrzymać dotację oferowaną przez program Moje Ciepło, Twój nowy dom musi posiadać podwyższony standard energetyczny. Dlatego pod uwagę zostanie wzięty wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP.

W obecnym, pierwszym naborze wniosków, wskaźnik EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok)


W obecnym, pierwszym naborze wniosków, wskaźnik EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach przewidziano natomiast, iż wskaźnik ten nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). 

Każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło musi mieć na uwadze, że skorzystanie z dotacji nie będzie możliwe w sytuacji, gdy dany budynek posiada również źródło ciepła na paliwo stałe. Jedyny wyjątek stanowią kominki służące do celów rekreacyjnych.

Wysokość dofinansowania w programie Moje Ciepło

Rodzaj pompy ciepła

Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych z Kartą Dużej Rodziny

Max kwota dofinansowania

GRUNTOWA 

do 30%

do 45%

21 000 zł

POWIETRZE/WODA

do 30%

do 45%

7000 zł

POWIETRZE/POWIETRZE

do 30%

do 45%

7000 zł


 źródło: https://www.mojecieplo.gov.pl

Pamiętaj: Dochody beneficjenta i ich wysokość nie stanowią żadnego ograniczenia przy ubieganiu się o dofinansowanie. 

Nabór wniosków

Wnioski o dotację z programu Moje Ciepło przyjmowane są w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. 

Wnioski o dotację z programu Moje Ciepło przyjmowane są w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

 

Budżet programu jest ograniczony i wynosi 600 mln zł, dlatego przyjmowanie wniosków może zostać ukończone wcześniej, z powodu wyczerpania dedykowanej puli środków.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu uzyskania szerszych informacji na temat programu Moje Ciepło, odwiedź jego oficjalną stronę https://www.mojecieplo.gov.pl. Listę najczęstszych pytań i odpowiedzi znajdziesz natomiast, klikając tutaj. 

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?