Rodzaje dofinansowania do fotowoltaiki i jak je uzyskać - aktualne informacje 2021

Rodzaje dofinansowania do fotowoltaiki i jak je uzyskać - aktualne informacje 2021

Coraz więcej osób decyduje się na jej instalację i to nie tylko ze względu na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Dużą rolę odgrywa również możliwość uzyskania dofinansowania na zakup oraz montaż paneli.

Coraz więcej osób decyduje się na jej instalację i to nie tylko ze względu na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Dużą rolę odgrywa również możliwość uzyskania dofinansowania na zakup oraz montaż paneli.

Dowiedz się, z jakich programów dofinansowania możesz skorzystać i Ty.

“Mój prąd” - czyli program dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych 

Aktualizacja: Nabór wniosków programu “Mój Prąd” na lata 2021 - 2023 został zamknięty 6.10.2021 z powodu wyczerpania budżetu programu

“Mój Prąd” jest programem zarządzanym przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi na chwilę obecną do 534 000  tys. zł. Jeśli i Ty pragniesz skorzystać z tego programu, jest to dobry moment, aby zapoznać się z jego szczegółami.

Kto może skorzystać z programu?

 • Osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, posiadająca kompleksową umowę z zakładem energetycznym, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Instalacja przeznaczona na cele mieszkaniowe została wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej przed złożeniem wniosku, a jej moc wynosi 2-10 kW.
 • Wydatki zostały poniesione po 23 lipca 2019 r., a instalacja nie została zakończona przed tą datą.
 • Inwestycja nie jest rozbudową istniejącej już instalacji.

Jaka jest forma dofinansowania?

 • Bezzwrotne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak złożyć wniosek?

 • Od 31.03.2020 roku wnioski przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną! 
 • Do złożenia e-wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego bądź e-dowodu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji oraz proces składania wniosku opisany krok po kroku znajdziesz tutaj: https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Dodatkowe informacje

 • Dotacja jest zwolniona od podatku PIT.
 • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem, możesz odliczyć od podatku.
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu “Mój prąd”, zapraszamy do zapoznania się z  artykułem:  “Mój prąd” - najczęstsze pytania i odpowiedzi.

Dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze”

“Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim, rządowym programem wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Dzięki niemu możemy uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę starego pieca na nowe źródło ciepła, ale od niedawna również na instalację fotowoltaiczną. Program ten potrwa do 2029 roku, a wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, dlatego warto dowiedzieć się o nim  więcej jeszcze dziś.

Kto może skorzystać z programu?

 • Właściciel lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy dokonują termomodernizacji budynku.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Instalacja nie może zostać wykonana w nowobudowanym budynku.
 • Dofinansowanie można uzyskać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nie rozpoczęte.
 • Podpisanie umowy musi nastąpić do końca 2027 roku.

Jaka jest forma dofinansowania?

 • Przy dotacji na całe przedsięwzięcie o maksymalnej wysokości 37 tys. zł, bezzwrotne dofinansowanie na samą mikroinstalację wynosi do 5 tys. zł,  jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.
 • Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.
 • Istnieje możliwość złożenia papierowego wniosku w urzędzie, jak również e-wniosku przez Internet.
 • Aby szczegółowo zapoznać się z procesem składania wniosku zarówno w urzędzie, jak i online, zapraszamy na stronę: https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Dodatkowe informacje 

 • Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 • Czas oceny wniosków - do 30 dni.
 • Do programu włączone są również banki - istnieje możliwość uzyskania pożyczki czy kredytu.

 Ulga termomodernizacyjna a program “Czyste Powietrze”

Rządowy program wspierający walkę z zanieczyszczeniem powietrza obejmuje nie tylko dotacje czy pożyczki. Kolejną opcją jest możliwość odliczenia instalacji od podatku, z którego można korzystać od sezonu rozliczeniowego 2020. Tak zwana ulga termomodernizacyjna pozwala właścicielom domów na odliczenie zakupu oraz montażu pompy ciepła oraz fotowoltaiki od podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się jej bliżej!

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 • Podatnik - właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, który dokonał jego termomodernizacji.
 • Poniesione nakłady można odliczyć od podatku, bez względu na to, według jakiej skali podatkowej się rozliczasz.

Jakie warunki musi spełniać budynek?

 • Musi być to budynek wolnostojący lub dom w zabudowie szeregowej, bliźniaczej bądź grupowej, stanowiący samodzielną całość, o charakterze mieszkalnym i jednorodzinnym.
 •  W budynku mogą znajdować się maksymalnie dwa lokale mieszkalne.
 • Budynek może zawierać lokal użytkowy, jednak jego powierzchnia całkowita nie może przekraczać 30% powierzchni domu.
 • Budynek musi być już wybudowany i użytkowany - ulga nie przysługuje na budynki w trakcie budowy.

Ile można odliczyć od podatku?

 • Kwota ulgi podatkowej na fotowoltaikę może wynieść maksymalnie 53 tys. zł, a przyznawana jest ona na osobę, nie na inwestycję - dzięki temu każdy z współwłaścicieli budynku może skorzystać z ulgi.

Co jest podstawą odliczenia?

 • Odliczenia dokonuje się na podstawie faktur za wydatki poniesione na rzecz termomodernizacji, na których widnieje imię osoby ubiegającej się o ulgę.
 • Liczy się kwota brutto wraz z VAT, o ile podatek nie został już odliczony.
 • Faktura powinna być wystawiona po 1 stycznia 2019 roku.
 • Można odliczyć również te wydatki na instalację fotowoltaiczną, które zostały sfinansowane pożyczką bądź kredytem.

Ulga termomodernizacyjna a dopłata z programu “Mój prąd”

 • Ulga nie obejmuje kosztów, których podatnik nie poniósł dzięki skorzystaniu z refundacji czy dotacji, a także w przypadku, że poniesione podatki zostały już zwrócone w ramach któregoś z programów.
 • Od dochodu nie odliczamy kosztów, które zostały pokryte w ramach dotacji (na przykład z programu “Mój prąd”) -  kwotę do odliczenia od podatku należy pomniejszyć o tę dotację.

Dodatkowe informacje

 • Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie uda nam się odliczyć całej sumy, możemy ją odliczać od dochodu przez kolejne 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację.
 • Korzystanie z ulgi podatkowej nie wyklucza możliwości otrzymania wsparcia finansowego z innych programów.
 • Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w poszczególnych województwach 

Kolejną opcją uzyskania dofinansowania bądź kredytu na inwestycje w odnawialne źródło energii są programy, z których możemy skorzystać w poszczególnych województwach. Dowiedz się na jakich zasadach można uzyskać taką dotację w Warszawie, gdzie nabór wniosków potrwa do 31 marca 2021 roku.

Kto może skorzystać z programu?

 • Mieszkańcy Warszawy, i to nie tylko jako osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy, a także członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Wnioski należy składać na planowane, ale jeszcze nie zrealizowane inwestycje.
 • Nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.
 • Wniosek należy złożyć do 31.03.2021 roku.

Jaka jest forma dofinansowania?

 • Bezzwrotne dofinansowanie gwarantuje nam do 15 tysięcy złotych zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji, przy czym nie może być to więcej niż 1 500 zł/kWp.

Jak złożyć wniosek?

 • Masz do wyboru dwa sposoby: złożyć wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy, bądź przesłać pocztą.

Dodatkowe informacje

 • Warszawski program dotacji pozwala na dofinansowanie instalacji: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych.
 • W kolejnych latach dotacja będzie coraz niższa: 2021 rok - do 90% wysokości dotacji, 2022 rok - do 70% wysokości dotacji.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - z którego programu skorzystać?

Jak widać, istnieje kilka programów, dzięki którym możemy uzyskać wsparcie finansowe na instalację paneli fotowoltaicznych. Wszystkie mają jednak ten sam cel - ułatwienie podjęcia decyzji o budowie fotowoltaiki, zmniejszenie obciążenia domowego budżetu oraz przyspieszenie zwrotu z inwestycji i możliwości korzystania z darmowej energii ze słońca nawet o kilka lat. A to wszystko w imię ekologii.

Przy wyborze tej najlepszej opcji, warto pamiętać nie tylko o indywidualności i specyfice Twojego projektu, ale również o warunkach każdego z programów, które nie zawsze są takie same. Już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę kilka istotnych rzeczy:

 • programy regionalne - bierze w nich udział mniej osób niż w programach ogólnokrajowych, a ich specyfika jest lepiej dopasowana do potrzeb mieszkańców danej lokalizacji,
 • forma pomocy - możesz otrzymać bezzwrotną dotację, czy odliczenie wydatków od dochodu,
 • kwoty dofinansowania - różnią się w zależności od programu oraz wielkości Twojej inwestycji,
 • nabór wniosków - możesz spotkać się z całorocznym naborem, bądź z góry określoną datą ostatecznego złożenia wniosku,
 • czas realizacji projektu - w niektórych przypadkach wniosek składa się po zakończeniu projektu, w innych natomiast składa się go przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Pamiętaj również o tym, że program “Czyste powietrze” łączy ze sobą możliwość wymiany nieefektywnego źródła ciepła oraz instalacji paneli słonecznych, natomiast program “Mój prąd” skupia się wyłącznie na mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?