Program Mój Prąd - 10 najczęstszych pytań i odpowiedzi

Program Mój Prąd - 10 najczęstszych pytań i odpowiedzi

Nic prostszego. Poniżej znajdziesz te najczęściej zadawane pytania dotyczące dotacji wraz z odpowiedziami, które pomogą Ci rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Nic prostszego. Poniżej znajdziesz te najczęściej zadawane pytania dotyczące dotacji wraz z odpowiedziami, które pomogą Ci rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Czy wnioski można składać w wersji papierowej oraz elektronicznej?

Od 31.03.2020 wnioski można składać jedynie online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. W chwili obecnej nie można złożyć wniosku w wersji papierowej.
Nie posiadasz e-dowodu ani profilu zaufanego? Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Czy mogę ubiegać się o dotację z programu “Mój Prąd”, jeżeli instalacja była lub będzie dofinansowana z innych środków publicznych?

Nie ma możliwości ubiegania się o dotację z programu “Mój Prąd” w przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych, w tym programu “Czyste Powietrze”. Musisz zdecydować, z której formy dofinansowania chcesz skorzystać.
Dotację możesz natomiast połączyć z ulgą modernizacyjną w ramach PIT. Kwotę przedstawioną do odliczenia od podatku należy pomniejszyć o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Czy program Mój Prąd dotyczy również nowobudowanych budynków?

Nie można ubiegać się o dofinansowanie w przypadku budynku, który jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót. 
Można natomiast złożyć wniosek o dofinansowanie, jeśli jest wykonane przyłącze docelowe i Operator Systemu Dystrybucyjnego ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisana umowa kompleksowa).

Czy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana?

Dotacje udzielone w ramach programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. W związku z tym podatnik nie jest zobowiązany wykazać otrzymanych środków w zeznaniu rocznym PIT.

Czy posiadając dwa domy mogę otrzymać dofinansowanie dla dwóch instalacji?

Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego, dlatego w takim przypadku możesz złożyć po prostu więcej niż jeden wniosek.

Czy we wniosku należy podać kwoty brutto bądź netto z posiadanych faktur?

We wniosku o dofinansowanie należy podać kwoty brutto.

Czy dokumentem potwierdzającym zakup elementów instalacji może być jedynie faktura?

Składając wniosek należy dołączyć kopie faktur za dostawę i montaż instalacji. Nie przewidziano innego dokumentu.

Jestem stroną umowy kompleksowej podpisanej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Czy w takim przypadku faktury muszą być wystawione również na mnie?

Faktura powinna być wystawiona na Beneficjenta. Jeżeli nie jest to jednak możliwe, dane na fakturze powinny wskazywać, że dotyczą instalacji wskazanej do dofinansowania, np. nazwisko, adres, nazwa towaru/usługi. We wniosku o dofinansowanie należy umieścić informację, że Beneficjent jest współwłaścicielem instalacji.

Czy instalacja może być zamontowana na gruncie lub na dachu budynku gospodarczego?

Nie ma znaczenia, gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.), ponieważ dokumenty programu nie określają miejsca jej umieszczenia. Należy pamiętać, że energia pochodząca z instalacji powinna służyć celom mieszkaniowym.

Co stanie się z moim wnioskiem w przypadku, że został złożony po upłynięciu terminu naboru, ale przed rozpoczęciem kolejnego?

Wniosek złożony po terminie naboru i przed rozpoczęciem kolejnego naboru nie będzie rozpatrywany. 

Masz więcej pytań, a powyżej nie znalazłeś na nie odpowiedzi? Pełną listę pytań i odpowiedzi odnośnie programu “Mój Prąd” znajdziesz na stronie https://mojprad.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/  

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?