MójPrąd2022:15kwietniaruszyłanowaedycjaprogramu

Mój Prąd 2022: 15 kwietnia ruszyła nowa edycja programu

Do tej pory program ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków, a poprzedni nabór zakończył się znacznie wcześniej niż przewidywano, z powodu wyczerpania środków. Kolejna, czwarta już edycja programu ruszyła 15 kwietnia, a wsparcie finansowe oferowane w jego ramach nie dotyczy tym razem jedynie samych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Co oferuje Mój Prąd 4.0 i jakie zmiany są z nim związane?

Do tej pory program ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków, a poprzedni nabór zakończył się znacznie wcześniej niż przewidywano, z powodu wyczerpania środków. Kolejna, czwarta już edycja programu ruszyła 15 kwietnia, a wsparcie finansowe oferowane w jego ramach nie dotyczy tym razem jedynie samych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Co oferuje Mój Prąd 4.0 i jakie zmiany są z nim związane?

W jakim terminie można złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. lub do momentu wyczerpania środków.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. Osoby składające wniosek nie powinny wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW - wnioski wysyłane w formie papierowej będą odrzucane! Wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP również nie będą rozpatrywane.

Dla kogo dedykowany jest nabór wniosków?

Nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 4.0 dedykowany jest dla:

  •  prosumentów w nowym systemie net-billing,
  • dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili wcześniejszy system rozliczania na nowy system net-billing.

Więcej w tym temacie dowiesz się z naszego artykułu Net-billing: wszystko, co musisz wiedzieć o nowym modelu rozliczania prosumentów.

Ile wynosi wsparcie finansowe w ramach Mój Prąd 4.0 i co obejmuje?

Maksymalne dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd wynosi obecnie 20 500 zł. Możesz zatem otrzymać:

  • do 5000 zł na zakup, montaż i odbiór nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • do 5000 zł na magazyn ciepła i chłodu,
  • do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej,
  • do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energia w domu (HEMS/EMS).

Jaki jest okres kwalifikowalności poniesionych kosztów? 

Okres kwalifikowalności poniesionych kosztów trwa od 23.7.2019 r. do 31.12.2025 r.

Kiedy wypłacane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji, na wniosek złożony przez inwestora. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć faktury potwierdzające poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.


Pragniesz otrzymać więcej informacji na temat nowej edycji programu Mój Prąd? Najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz klikając tutaj.   

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Separátor

Więcej artykułów na ten temat dotacje